5. Otvoreno prvenstvo Beograda u skokovima sa male tramboline

Ova atratktivna disciplina već 10 godina je u programima Sokolskih društava. Otvorenim prvenstvom Beograda Sokolski Savez želi da afirmiše ovu disciplinu kao deo sokolskog takmičarskog programa, a u isto vreme želimo da u ovoj disciplini uspostavimo jedno od najjačih takmičenja u Evropi. Preko 400 takmičara iz naše zemlje i Evrope svake godine učestvuje na ovom takmičenju.