4. Sokolski dan biciklizma

Sokolska trka puževa se održava na ravnom terenu dužine 500 metara, pobednik trke puževa je onaj takmičar koji najsporije-poslednji uđe u ciljnu liniju sa biciklom. Tokom trke takmičar ne sme da spusti noge na zemlju, ako se desi da takmičar dotakne betonsku stazu na kojoj se odžava trka biva diskvalifikovan. Broj kategorija zavisi od broja i godišta prijavljenh takmičara.

Sokolski krug – Kružna trka sa asfaltnim i zemljanim delom terena. Krug je 1500metara. Pobednik trke je takmičar koji prvi prođe kroz cilj. Broj kategorija zavisi od broja i godišta takmičara.

Manifestacija se održava u velikim gradskim parkovima na teritoriji Beograda.