4. Соколски дан бициклизма

Соколска трка пужева се одржава на равном терену дужине 500 метара, победник трке пужева је онај такмичар који најспорије-последњи уђе у циљну линију са бициклом. Током трке такмичар не сме да спусти ноге на земљу, ако се деси да такмичар дотакне бетонску стазу на којој се оджава трка бива дисквалификован. Број категорија зависи од броја и годишта пријављенх такмичара.

Соколски круг – Кружна трка са асфалтним и земљаним делом терена. Круг је 1500метара. Победник трке је такмичар који први прође кроз циљ. Број категорија зависи од броја и годишта такмичара.

Манифестација се одржава у великим градским парковима на територији Београда.