3. Javni čas sokola Beograda u Batajnici

Predstavlja prikaz svih aktivnosti i rada u sokolskim društvima. Ovaj svojevrstan mini slet predstavlja sublimaciju rada Sokolskih društava na teritoriji Beograda kao i gostiju iz društava članova Saveza Soko Srbije. Svake godine tradicionalnu učestvuje više od 300 sokola uzrasta 4-85 godina. Ova akcija zamišljena je kao velika fešta sokolstva i rekreacije i prilika da se građanima Beograda kroz prikaz aktivnosti i vežbi ali i putem propagandnog materijala i konsultacija pokaže sva lepota sokolskog sporta kao tradicije u našem gradu a ujedno i ukaže na mogućnost i značaj redovnog vežbanja u okviru sokolskih društava.